top of page

Американската гимназия в България е международна акредитирана школа, която дава възможност на Вашето дете да получи лицензирана диплома от САЩ и да продължи образованието си в целия свят.

Учебният процес е администриран от САЩ и е под ръководството на квалифициран преподавател от САЩ във Варна.

Ние предлагаме вашето внимание на две програми за обучение:

Хибридна програма - вашето дете се обучава в българското училище и в Американската гимназия на България едновременно и след завършване на 12-ти клас съществуват две дипломи за завършено средно образование - българска и американска.

Учебни предмети - Английска литература език (4 нива), Американска история, Американско правителство и Икономика.

Учебен план - ученикът трябва да посещава Американската гимназия на България 2 пъти седмично за 2 часа, сутрин или следобед в обучение от програма за обучение в друго училище.

Такса за обучение - 2600 евро на година, включваща всички учебни материали. Прилага се еднократна такса от 150 евро за първата година.

Изисквания - завършен 7 клас или по-горен и V2 ниво на владеене на английски език.

Пълна програма - Вашето дете посещава само Американската гимназия в България и в края на обучението си има диплома за завършено образование от САЩ, лицензирана с апостил от Министерството на образованието на тази флорида.

Учебни предмети - 4 основни и 2 избираеми годишно, с възможност за допълнителни предмети.

Такса за обучение - 6600 евро за година, включваща 6 предмета и за 1000 евро за година за всеки допълнителен предмет. Прилага се еднократна такса от 150 евро за първата година.

Изисквания - завършен 8 клас или по-горен и V2 ниво на владеене на английски език.

Ние предлагаме:

  • Квалифициран екип в САЩ и България, който да помогне на Вашето дете да разкрие пълното количество потенциал и постигна максимални резултати

  • Учебен процес в малки групи и индивидуална работа с всеки ученик

  • Отлични резултати от изпитите

  • Тясна връзка между учители, родители и ученици

  • Съвременни интерактивни методи на преподаване

Ако вашето дете не покрива необходимо ниво на владеене на английски език, ние организираме курсове за подготовка.

Крайният срок за регистрация е 16 юли 2021 г.

Университетите, които приемат американската диплома за средно образование:

Университети във Великобритания:

Университети във Франция и Испания

bottom of page